Най-голямото предизвикателство при срещата с писатели е че никога не си сигурен каква част от качествата на героите можеш да им припишеш. Понякога очакванията ти се разминават драстично много, друг път - сякаш виждаш някой оживял от книгата герой да стои срещу теб и да се "прави" на писател. Със Селя срещата е по малко и от двете. Деликатността на писането ѝ прозира дори през сините ѝ очи и премерените думи, но точно си когато мислиш, че вече си събрал две и две, и си "прочел" момичето срещу теб, тя открехва още съвсем малко вратата към себе си и разбираш, че зад нея се крие напълно неочакван живот.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
photo_history
Filter by Categories
Обикновени деца с необикновен слух
Вкъщи
"Не чувам
но съм тук и имам какво да кажа"
Фотография
Литература
Мисия Маверик
Писмата на Рая
Кулинария
Театър
Видео
Спорт
Музика
Интервю
Актуално
Въпросите
Закуската
Backstage
Кое е това момиче?
Момчето, което…
#untaggable
10 неща, които мразя…
Кино