"Аз постоянно се ровя, ходя до библиотеката, за сборници, свързани с народната музика. И сега, например, за песента "Майстор Манол", която изпълнявам, открих нещо много интересно. Легендата за вградената невеста, която е от Кюстендилския край. Знаеш за майстор Манол, който градил крепостна стена заедно със своите работници, за да стане обаче тя здрава, разбрали, че трябва в нея да вградят млада невеста, и то тази невеста, която първа донесе храна на мъжа си сутринта. Всички работници се прибрали и предупредили жените си да не идват рано. Само майстор Манол не го направил, защото мислел, че не е честно. И сутринта дошла първа тя. Нея вградили."

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
photo_history
Filter by Categories
Обикновени деца с необикновен слух
Вкъщи
"Не чувам
но съм тук и имам какво да кажа"
Фотография
Литература
Мисия Маверик
Писмата на Рая
Кулинария
Театър
Видео
Спорт
Музика
Интервю
Актуално
Въпросите
Закуската
Backstage
Кое е това момиче?
Момчето, което…
#untaggable
10 неща, които мразя…
Кино